Daily Archives: 8 Mar 2019

The Power of Istighfar, Hikmah Istighfar Dari Seorang Penjual Roti dalam Kisah Imam Ahmad bin Hambal

Oleh: Heri Akhmadi, M.A. Terdapat suatu kisah yang inspiratif yang dinukil dari Kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal, salah satu Imam Madzhab yang mempunyai nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu ‘Abd Allah al-Shaybani. Beliau juga merupakan murid dari Imam Syafi’i, Imam fikih terkenal dari kalangan madzhab Syafi’iyah. Dikisahkan oleh Imam Ahmad: Suatu ketika […]